1/1

บริษัท ไทย โมบิลิตี้ จำกัด

 

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557 โดย นายสมศักดิ์ สมศิริวัฒนา มีเป้าหมาย เพื่อพัฒนา และให้บริการ

ระบบการเดินทางอย่างยั่งยืน เป็นทางเลือกใหม่ของการใช้รถร่วมกัน เพื่อทดแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว

 

เพื่อดึงรถยนต์ส่วนเกิน ออกจากท้องถนน เราให้ชื่อระบบนี้ว่า “รถแบ่งปัน”

เพราะเราเชื่อว่า "รถยนต์ในโลกอนาคต มีไว้เพื่อแบ่งปันกัน"

 

ที่จริงแล้ว เมื่อคุณต้องการใช้รถ ขอเพียงแค่เข้าถึงรถได้ก็พอ ไม่จำเป็นต้องครอบครองรถไว้แต่ผู้เดียว 

เราเห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่า “การเข้าถึงรถ ดีกว่า ฉลาดกว่า การเป็นเจ้าของรถ”

นานมาแล้ว เราถูกทำให้เชื่อว่า “รถยนต์ เป็นสิ่งที่ควรมีไว้ในครอบครอง น่าเป็นเจ้าของ”

 

เราเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง เพราะความอยากเป็นเจ้าของนี้เอง เราจึงใช้รถยนต์ในฐานะ เป็นพาหนะส่วนตัว

เป็นเครื่องบ่งบอกสถานะทางสังคม ผลก็คือ เจ้าของรถต้องแบกรับภาระที่ติดมากับตัวรถมากมาย

เราหาเงินไม่ทันกับค่าใช้จ่ายที่มาพร้อมกับตัวรถ ค่าประกันภัย ค่าน้ำมัน ค่าบำรุงรักษา ค่าภาษี ค่าจอดรถ ค่าล้างรถ และที่สำคัญที่สุด ยังมีค่าเสื่อมราคารถ ที่เรามักไม่ได้นึกถึง

 

ทั้งๆที่เราไม่เคยได้เป็นเจ้าของรถอย่างแท้จริง เพราะในไม่กี่ปีเท่านั้นเราก็ต้องขายรถออกไป จะด้วยเหตุว่าอยากได้รถรุ่นใหม่ หรือจ่ายค่าซ่อมไม่ไหวก็ตาม นอกจากนี้เรายังต้องสร้างถนนเพิ่ม สร้างที่จอดรถเพิ่ม เพื่อรองรับรถส่วนเกินทั้งหลายเหล่านี้ ด้วยงบประมาณจำนวนมหาศาล และเรานั่นเองที่เป็นผู้ก่อปัญหามลพิษจากการใช้รถยนต์ส่วนตัว จนยากที่จะควบคุม และแก้ไข

 

ถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องหันหลังให้กับรถส่วนตัว ไม่ต้องซื้อรถเพิ่มอีก เรามีทางเลือกที่ดีกว่า เพื่อคุณรถแบ่งปัน

 

รถแบ่งปัน ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ใกล้เคียงกับรถส่วนตัวมากที่สุด รถแบ่งปันเป็นระบบ

การเดินทางที่สะดวก ประหยัด พร้อมใช้ ได้ทุกเวลา ทุกความต้องการ เป็นตัวเชื่อม

ต่อการเดินทางระบบขนส่งมวลชนทั้งระบบเข้าด้วยกัน 

 

หากไม่นับรถยนต์ส่วนตัว การเดินทางด้วยระบบรถส่วนรวม ในปัจจุบัน ยังมีจุดบอดที่ขาดหายไป คือในบางระยะทาง และในบางสถานการณ์ ระบบรถส่วนรวมที่มีอยู่ ไม่อาจตอบสนองความต้องการได้

เราจึงพัฒนา ระบบรถแบ่งปันขึ้น เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางทั้งระบบเข้าด้วยกัน 

โดยไม่ต้องพึ่งพารถยนต์ส่วนตัวอีกต่อไป

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ชาวแบ่งปัน เพื่อเมืองสีเขียว

เพื่อสังคมที่ยั่งยืนของเราตลอดไป