Recruitment 

รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

1. Graphic Design    

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 • เชี่ยวชาญงานด้านการออกแบบ Graphic Design 

 • สามารถคิด Concept ของงาน ออกแบบ Theme ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ 

 • สามารถวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจของลูกค้า และออกแบบการนำเสนอได้ดี 

 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator และโปรแกรมเทคนิคต่างๆ ในการจัดทำ Graphic ได้อย่างคล่องแคล่ว 

 • วุฒิปริญญาตรี ชาย/หญิง 

 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี 

 • มีรูปแบบการทำงานเป็นหลักผ่านงานมาแล้วหลายรูปแบบ เช๋น งานโฆษณาป้ายต่าง ๆ, สิ่งพิมพ์หลากสไตน์, 

 • มีภาวะผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์สูง สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการทำงานของบริษัทได้ดี 

 • ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว มีปฎิภาณไหวพริบดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 

 


 

2. Creaitve /Script Writer 

 

​คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 • เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป 

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกร ม หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง 

 • มีทักษะด้านการเขียน Script โฆษณาและสารคดี

 


 

3. ประสานงานฝ่ายผลิต (Coordinate Production)

 

​คุณสมบัติของผู้สมัคร  

 • เพศหญิง 

 • วุฒิการศึกษา ปริญ าตรี สาขาวิทยุโทรทัศน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 

 • มีความใฝ่รู้และกระตือรือร้นตลอดเวลา 

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ช่างเจรจา 

 • สามารถปฎิบัติงานในต่างจังหวัดได้ 

 • สามารถแก้ไขสถาณการณ์เฉพาะหน้าได้ดี 

 • สามรถทำงานในสภาวะที่มีแรงกดดันสูงได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

4.Account Executive ( AE ) ประจำ /Client Service (หลายตำแหน่ง)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญา.ตรี ด้านนิเทศศาสตร์ การตลาด ประชาสัมพันธ์ โฆษณาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • เพศหญิง-ชาย มนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกดี อายุ 25 ปีขึ้นไป

 • มีเทคนิคการขายเป็นเยี่ยม

 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป

 • กระตือรือร้น อดทน ต่องานหนัก หรือ งานด่วน

 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office

 • สามารถสร้างสรรค์ และนำเสนองานได้น่าสนใจด้วยโปรแกรม Power Point

 • ใส่ใจที่จะหาลูกค้ารายใหม่ๆอยู่เสมอ

 • มีประสบการณ์ด้านงานโฆษณา

 • มี Account ในมือ ( มีค่า Com ให้ครับ )

 

5.Media (2 ตำแหน่ง)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญา.ตรี ด้านนิเทศศาสตร์ การตลาด,ประชาสัมพันธ์,สาขาโฆษณาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

 • กระตือรือร้น รอบรู้ และชอบค้นคว้าที่จะหาข้อมูลซัพพลายเออร์หลากหลายประเภทตลอดเวลา

 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป (ควรมีประสบการณ์ด้านงานโฆษณา /การตลาด)

 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office

 

6.บัญชี/การเงิน (1 ตำแหน่ง)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงืน หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน

 • เพศชาย – หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง

 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office

 

7. ธุรการ (3 ตำแหน่ง)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาบริหารทั่วไป, ประชาสัมพันธ์,โฆษณา, การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • เพศหญิง- ชาย บุคลิกดี อายุ 20 ปีขึ้นไป

 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office, Power Point ได้ดี

 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

ทุกตำแหน่งหากมีใบขับขี่ สามารถขับรถยนต์ได้ หรือมีสามารถในการถ่ายภาพนิ่งและกล้องวีดีโอ ทางบริษัทรับจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

บริษัท ยูนีค มีเดีย จำกัด 32/82 ซอยนวลจันทร์ 12 แขวง นวลจันทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม 10230

ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ โทรศัพท์ 02-9461636

สนใจสมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกพร้อมแนบผลงานมประวัติ ส่งมาที่ e-mail ที่ kaesaowanee@gmail.com 

 

 

 

© 2015 by  Proudly created with uniquemedia

ADVERTISING AGENCY