1/1

กฎ 6 ข้อ ง่ายๆ ของ ชาวแบ่งปัน

 

1. รายงานสภาพรถก่อนและหลังใช้งาน 

 

2. ไม่สูบบุหรี่ภายในรถ

 

4. รักษาความสะอาด 

 

5. สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ภายในกรงตลอดเวลา

 

3. คืนรถด้วยน้ำมันไม่น้อยกว่า 1/4 ถัง

 

6. คืนรถตรงเวลา

 

เงื่อนไขการให้บริการ เบื้องต้น

 

1.คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก

ผู้สมัคร ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 21 ปี มีบัตรประชาชน และใบขับขี่ที่ไม่หมดอายุ มีประสบการณ์ขับขี่รถยนต์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีบัตรเคดิต เพื่อชำระค่าบริการ มีโทรศัพท์มือถือ SMART PHONE

เพื่อเป็นอุปกรณ์การใช้รถแบ่งปัน

 

มีหลักฐานการทำงาน ของหน่วยงานเอกชน ราชการ เจ้าของกิจการ หรือนักศึกษา

ไม่มีประวัติการขับขี่รถยนต์ ที่มีแนวโน้มเป็นอันตราย หรือผิดกฎหมาย (ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

 

2.การใช้รถแบ่งปันเบื้องต้น

ผู้ขับรถต้องเป็นสมาชิกรถแบ่งปันเท่านั้น สมาชิกมีหน้าที่ดูแลรักษารถแบ่งปัน และอุปกรณ์ต่างๆ

โดยสมาชิกต้องใช้รถด้วยสำนึก  รับผิดชอบ ขับรถบนสภาพถนนปรกติ และไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร

รวมทั้งไม่ใช้รถแบ่งปันไปในทางมิชอบ

 

3.ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกภาพ และยกเลิกการจองรถ 

ของสมาชิก

เรา ผู้ให้บริการรถแบ่งปัน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิกภาพ หรือยกเลิกการจองรถของสมาชิก

ตามที่เราเห็นสมควร โดยไม่ต้อง  แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ และความปลอดภัยของสมาชิกโดยรวม

 

เราจำเป็นต้องปกป้องรักษา รถแบ่งปัน ให้มีสภาพดี พร้อมใช้งาน

 

เพื่อให้ ชาวแบ่งปัน ได้ใช้รถอย่างมีความสุข ร่วมกัน